Відокремлений структурний підрозділ «Боярський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України»   оголошує конкурс на заміщення вакантних посад на 2022-2023 н.р.:

-         викладача української мови та літератури;

-         викладача інформатики;

-         викладача гуманітарних дисциплін;

-         викладача англійської мови;

-         викладача математики;

-         викладача математичних дисциплін;

-         викладача біології;

-         викладача історії;

-         викладача культурології;

-         викладача географії

-         викладача хімії;

-         викладача фізичного виховання та фізичної культури;

-         викладача фізики та астрономії;

-         викладача інформаційних та комп’ютерних технологій;

-         викладача економічних дисциплін;

-         викладача маркетингових дисциплін;

-         викладача фінансових дисциплін;

-         викладача агрономічних дисциплін;

-         викладача землевпорядних дисциплін;

-         викладача геодезії;

-         викладача екологічних дисциплін;

-         викладача садово-паркових дисциплін;

-         викладача лісогосподарських дисциплін;

-         викладача технічних дисциплін.

До участі у конкурсі запрошуються особи, які мають базову, або повну вищу відповідну, які досконало володіють державною мовою, володіють педагогічними здібностями, здатні до педагогічних новацій і технологій у системі освіти та мають навички роботи з комп’ютерною технікою.

Бажаний стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи та педагогічна освіта.

До конкурсної комісії необхідно подати заяву про участь у конкурсі; автобіографію та/або резюме; копію документа, що посвідчує особу; копію документа про базову, або повну вищу освіту, копію документа про вчене звання, або науковий ступінь (за наявності); копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності на момент їх подання; медичні довідки про стан здоров’я; 2 фотокартки (4х6 см).

Детальніше...

18 травня 2022 року проведено засідання щодо громадського обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» підготовки здобувачів освіти за освітньо-професійним ступенем «Фаховий молодший бакалавр» спеціальності - 275 Транспортні технології, спеціалізація 275.03 на автомобільному транспорті.

Захід проходив у дистанційному форматі із використанням платформи Google Meet. У засіданні взяли участь Микола СТРІЛЕЦЬ – директор ПрАТ "Боярське автотранспортне підприємство", член ради роботодавців по спеціальності - 275 Транспортні технології, спеціалізація 275.03 на автомобільному транспорті; Наталія ГРИЦИШИН, завідуюча технічного відділення; Людмила СТЕПАНЕНКО, голова циклової комісії технічних дисциплін; член проєктної групи ОПП Сергій КРОПИВКО, Альона ПЕТРОВИЧ, здобувач освіти другого курсу.

Детальніше...

18 травня 2022 року на кафедрі агрометеорології та агроекології Одеського державного екологічного університету відбувся І Всеукраїнський конкурс «Вплив клімату на сучасні галузі сільськогосподарського виробництва», присвяченому Міжнародному дню води та Міжнародному дню метеоролога в он-лайн форматі в Zoom.

Метою конкурсу є популяризація серед здобувачів освіти природничих наук проблем клімату в Україні та залучення до творчої діяльності в різних областях науки і техніки; розширення наукового інформаційного обміну між провідними спеціалістами закладів позашкільної, фахової передвищої освіти та вищої освіти, а також залучення талановитих практикуючих викладачів та студентської молоді до науково-дослідницької роботи.

Відокремлений структурний підрозділ «Боярський фаховий коледж НУБіП України» на заході представляла здобувачка освіти 4 курсу спеціальності 101 Екологія Бондаренко Богдана з дослідницькою роботою на тему: «Снігова індикація, як показник забруднення навколишнього середовища».

Детальніше...

У здобувачів освіти 3 курсу спеціальності 206 Садово-паркове господарство розпочалась практика з дисципліни "Топіарне мистецтво". Метою даної практики є професійна підготовка фахівців із всебічними знаннями мистецтва формування дерев та кущів для озеленення садово-паркових об’єктів. Під час практики здобувачі освіти ознайомлюються із сучасними теоретичними поглядами на формування елементів фігурноїстрижки та їхнім використанням на об’єктах садово-паркового мистецтва різного функціонального призначення.

Навчальна практика необхідна для закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих на лекціях та лабораторних заняттях, а також удосконалення практичних навичок обрізки та формування топіарі різних форм. Онлайн формат проведення практичних занять не є перешкодою для наших творчих і креативних здобувачів освіти. Саме тому підсумком опрацьованих тем є відеофіксація отриманих знань та вмінь.

На початку будь яких садових робіт важливо знати та дотримуватись техніки безпеки при роботі з інструментами і обладнанням, тож важливим завданням було проаналізувати будову інструменту для стрижки і обрізки рослин, а також правила поведінки при роботі з ним. З деякими найбільш популярними видами садових інструменів для стрижки і обрізки рослин нас ознайомлює здобувач освіти Максим Соколовський.

Детальніше...

Відповідно до «Положення про проведення Фестивалю студентської науки в Національному університеті біоресурсів і природокористування України» 13 травня 2022 року у ВСП «Боярський фаховий коледж НУБіП України» пройшов І етап – Конкурс предметних гуртків.

Його учасниками стали:

Гурток маркетингу «SMM STARS» (керівник Толстих Анна, викладач маркетингових дисциплін). Гуртківці значну роль приділяють рекламній діяльності – знімають відеоролики про спеціальність «Маркетинг», беруть участь у семінарах, тренінгах, створюють рекламні проспекти.

«Світ історії» (керівник Радченко Людмила, викладач історії). Робота цього гуртка багатопланова – простежується цілеспрямована співпраця: Боярський ліцей «Престиж» - Боярський фаховий коледж – НУБіП України. Гуртківці не тільки вивчають історію рідного краю, вони подорожують Україною, займаються профорієнтаційною роботою, мають власну групу #History (Боярський фаховий коледж /Ліцей «Престиж») на Facebook, яка налічує 2,5 тис. осіб. Значна увага приділяється співпраці з НУБіП України – постійна участь у конференціях, семінарах, публікація статей.

Детальніше...