teachers

1

Радченко Людмила Сергіївна

Голова циклової комісії гуманітарних і суспільних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, к.і.н.

Циклова комісія гуманітарних і суспільних дисциплін створена з метою формування духовного світогляду студентської молоді, цілісних світоглядних уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтирів, прилучення до культурних надбань українського народу і людства в цілому.

Для того, щоб ефективно впливати на студентів, вступати з ними в виховні взаємодії, стимулювати їх самодіяльність, необхідне глибоке знання законів, за якими відбувається процес засвоєння знань, умінь і навичок, формування відносин до людей і явищ світу. Викладачу необхідно навчитися користуватися цими знаннями на практиці, оволодіти досвідом, майстерністю, мистецтвом їх вмілого застосування.

Щоб студентське життя було наповнене глибоким змістом, необхідна наполеглива праця, творчість та талант тих людей, які серйозно займаються роботою з ними.


Основні завдання циклової комісії:
 • організація педагогічних працівників навчального закладу на вдосконалення змісту навчання та виховання;
 • вдосконалення методичної підготовки викладачів стосовно проведення навчальної та виховної роботи;
 • вивчення та впровадження передового досвіду в навчально-виховній роботі;
 • активізація самостійної роботи викладачів щодо підвищення своєї кваліфікації.

Головна мета роботи циклової комісії гуманітарних і суспільних дисциплін полягає в підвищенні успішності студентів та поліпшенні якості підготовки спеціалістів.

Досягнення цієї мети циклова комісія гуманітарних та суспільних дисциплін здійснює шляхом:

 • навчальної роботи, спрямованої на вдосконалення змісту освіти та навчання і виховання студентів;
 • методичної роботи кожного викладача – члена комісії;
 • підвищення кваліфікаційного рівня викладачів, вивчення, узагальнення і розповсюдження передового педагогічного досвіду, застосування нових педагогічних технологій;
 • вдосконалення навчально-матеріальної бази та розробки методичних рекомендацій з використання наочних посібників та технічних засобів у навчально-виховному процесі;
 • організації самостійної роботи студентів.

Основні проблеми, над якими працює комісія гуманітарних та суспільних дисциплін в поточному році є:

 • створення і реалізація інноваційних технологій на основі сучасної педагогічної науки;
 • розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності студентів через використання різноманітних форм і методів навчальної діяльності;
 • робота з обдарованими студентами, розвиток їх інтелекту та зацікавленості;
 • індивідуалізація навчальної діяльності з урахуванням здібностей та психологічних особливостей студентів;

70276658 2449313118726143 45207738529674690516 n

2