work program sylabus
teachers

1

Степаненко Людмила Петрівна

Голова циклової комісії технічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, к.с.-г.н.

Циклова комісія технічних дисциплін працює над проблемою оптимізації використання сучасних освітніх технологій при вивченні лісогосподарських, садово-паркових та землевпорядних дисциплін.

Мета навчальної та науково-дослідної діяльності циклової комісії полягає у формуванні кваліфікованого спеціаліста. Вагоме місце займає складна й багатогранна робота досвідчених викладачів, спрямована на вдосконалення змісту навчання та виховання студентів, прищеплення любові до обраного фаху.

Викладачі комісії ефективно використовують інтерактивні методи навчання, сучасні ТНЗ, різні форми самостійної роботи студентів.

Циклова комісія працює над вирішенням навчальних питань щодо оптимізації процесу навчання з використанням педагогічних технологій і активізації науково-дослідної роботи відповідно до стандартів освіти.

Досягнення цієї мети циклова комісія здійснює шляхом:

  • організації викладачів на вдосконалення змісту навчання та виховання згідно з Болонською угодою;
  • вивчення, узагальнення і розповсюдження педагогічного досвіду та засад сучасних освітніх технологій;
  • організації самостійної та індивідуальної роботи студентів;
  • керівництва дослідницькою та проектною творчістю студентів.

Традиційними для коледжу стало проведення тижня циклової комісії, під час якого проводяться конкурси, виставки, брейн-ринги, ігри, зустрічі з виробничниками.

Основні завдання циклової комісії:
  • формування знань, умінь та навичок студентів із спецдисциплін на рівні державних стандартів освіти;
  • організація та проведення навчальної, науково-дослідницької, науково-методичної та культурно-виховної робіт зі студентами;
  • створення, систематичне оновлення та удосконалення навчально-лабораторної бази, методик науково-пошукових досліджень та технічних засобів навчання, комп'ютеризація та інформатизація навчального процесу.
cuklova texnichne