1

Кліх Роман Петрович

Голова циклової комісії фізичного виховання та захисту Вітчизни, викладач-методист, спеціаліст вищої категорії.

Циклова комісія фізичного виховання та захисту Вітчизни значну увагу приділяє формуванню здорового способу життя в студентському колективі.

Викладачі постійно працюють над поповненням матеріально-технічної бази, вони автори методичних рекомендацій і вказівок, які щорічно представлені на Виставці педагогічної майстерності ДУ «НМЦ «Агроосвіта». При цикловій комісії функціонують спортивні секції.

Робота представлена за напрямками:

 • навчально-методична;
 • спортивно-масова;
 • фізкультурно-оздоровча;
 • патріотична.

Мета діяльності циклової комісії фізичного виховання та захисту Вітчизни полягає у вихованні всебічно розвинених особистостей, збереженні і зміцненні їх здоров`я, фізичної підготовки. Педагоги працюють над створенням сприятливих умов для занять фізичною культурою і спортом, втіленням програми «Здоров`я молоді — здоров`я нації».


Основні завдання циклової комісії:
 • формування системи знань з фізичної культури та здорового способу життя, необхідних у процесі життєдіяльності;
 • профілактика захворювань, забезпечення високого рівня фізичного стану та працездатності студентів протягом всього періоду навчання;
 • виховання та вдосконалення моральних, вольових і фізичних якостей: швидкості сили, витривалості, гнучкості та спритності;
 • сприяння розвитку нових популярних форм оздоровлення студентів з використанням засобів фізичної культури та спорту;
 • формування організаторських навичок;
 • підготовка до служби у лавах Збройних сил України;
 • створення робочих програм і навчально-методичних комплексів з дисциплін фізичного виховання і фізичної культури на основі сучасних педагогічних та наукових технологій;

Циклова комісія працює над:
 • Вдосконаленням проведення занять з фізичного виховання інтегральним методом;
 • Використанням принципу диференційованості та індивідуальності при дозуванні навантажень;
 • Активацією пізнавальної діяльності на заняттях з фізичного виховання.
2
Склад циклової комісії:
Кліх Роман Петрович, викладач-методист, спеціаліст вищої категорії; Альошина Лідія Іванівна, старший викладач, спеціаліст вищої категорії, відмінник освіти України; Олександренко Сергій Вікторович, викладач, спеціаліст першої категорії; Сергійчук Олег Миколайович, викладач, спеціаліст; Павлюк Сергій Дмитрович, викладач-методист, спеціаліст вищої категорії, молодший лейтенант запасу.