Друк

З метою забезпечення студентів і педагогічних працівників середовищем для отримання інформаційно-методичного забезпечення дисципліни та інструментів для комунікації в процесі навчання використовується:

–     навчально-інформаційний портал коледжу – enk.bkeipr.com, який функціонує на базі платформи Moodle, Google Classroom, на яких розміщуються ЕНК з відповідних дисциплін;

–     сервіси он-лайн комунікацій (Skype, Google Apps, Google Meet, Zoom, Cisco Webex соціальні мережі).

Організація освітнього процесу за дистанційною формою в Коледжі здійснюється згідно Положення про організацію освітнього процесу у ВСП «Боярський фаховий коледж НУБіП України» у терміни, передбачені графіком освітнього процесу для очної (денної) і заочної (дистанційної) форм навчання у такі етапи:

настановча сесія:

– міжсесійний період:

 Навчально-інформаційний портал

http://enk.bkeipr.com/

SHARES
Share on FacebookShareShare on TwitterTweet