Практична підготовка здобувачів фахової передвищої освіти у Відокремленому структурному підрозділі «Боярський фаховий коледж Національного університет біоресурсів і природокористування України» здійснюється Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 року № 2145-VIII (із змінами), Закону України «Про фахову передвищу освіту» від 06.06.2019 року № 2745-VIII (із змінами) та Положення про практичну підготовку здобувачів фахової передвищої освіти у Відокремленому структурному підрозділі «Боярський фаховий коледж Національного університет біоресурсів і природокористування України».

Практична підготовка є невід’ємною складовою підготовки фахових молодших бакалаврів і здійснюється шляхом проходження ними практики на підприємствах, в установах та організаціях (базах практики) згідно з укладеними коледжем договорами або у структурних підрозділах коледжу, що забезпечують практичну підготовку.

Метою практичної підготовки є формування та розвиток професійних компетентностей здобувачів фахової передвищої освіти, набуття ними вмінь застосовувати набуті теоретичні знання в професійній діяльності, набуття практичного досвіду, оволодіння сучасними методами, формами організації праці, пристроями і технологіями в галузі їх майбутньої спеціальності, професійного вміння приймати самостійні рішення в певних виробничих умовах.

Види та обсяги практичної підготовки визначаються освітньо-професійною програмою підготовки фахових молодших бакалаврів, що відображається в навчальних планах і графіках освітнього процесу.

 Основні завдання лабораторії

з питань практики:

galochka1   укладання договорів на проведення практики з базами (установи, організації, підприємства різних форм власності та організаційно-правової належності);

galochka1  спільно з цикловими комісіями здійснення розподілу здобувачів освіти різних спеціальностей на бази практики;

galochka1  контроль за виконанням програм практики, аналіз та розробка заходів, спрямованих на підвищення якості підготовки майбутніх фахівців;

galochka1   організація конференцій з практики з залученням провідних фахівців відповідних сфер.

з питань працевлаштування:

galochka1  налагодження співпраці з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, які можуть бути потенційними роботодавцями для випускників та здобувачів освіти;

galochka1 надання інформації випускникам та здобувачам освіти коледжу щодо вакантних місць на підприємствах, в установах і організаціях, які відповідають їх фаховій підготовці (спеціальності);

galochka1  накопичення бази потенційних підприємств, установ та організацій (роботодавців) для здобувачів освіти та випускників.

 

Тимчасовий порядок проведення практичної підготовки в умовах воєнного стану 

Документи на практику:

Контатна інформація:

Режим роботи:

пн. – пт. 800-1700

Обідня перерва – 1300-1400

Лабораторія знаходиться навч. корп. № 2, кабінет  216