Політика Коледжу щодо системи забезпечення якості освіти, її функціонування та інформаційного менеджменту у сфері освітньої діяльності визначається «Положенням про внутрішню систему забезпечення якості фахової передвищої освіти у ВСП «Боярський фаховий коледж НУБіП України».

Система та механізм забезпечення академічної доброчесності у Коледжі регламентується «Положенням про забезпечення академічної доброчесності у ВСП «Боярський фаховий коледж НУБіП України».

Результати аналізу ефективності провадження діяльності щодо забезпечення якості освіти Коледжем узагальнюються в річному Звіті про результати діяльності ВСП «Боярський фаховий коледж НУБіП України».