Методичні рекомендації щодо ведення журналу

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для членів атестаційної комісії коледжу

Методичні рекомендації щодо атестації педагогічних працівників у ВНЗ  І-ІІ рівнів акредитації

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ, ВИКЛАДАННЯ І ДІАГНОСТИКИ ЗНАНЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ

Методичні рекомендації щодо створення навчально-методичного комплексу навчальної дисципліни за умов  кредитно-модульної  системи організації навчального процесу

РІВНІ  І  ФОРМИ КОНТРОЛЮ  ЯКОСТІ  ВИКЛАДАННЯ У ВП НУБІП УКРАЇНИ «БОЯРСЬКИЙ КОЛЕДЖ ЕКОЛОГІЇ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ»

Словник-визначник в навчальному процесі

Положення про проміжну атестацію

ЯК СФОРМУЛЮВАТИ МЕТУ ЗАНЯТТЯ

Матеріали IV науково-практичної конференції

Матеріали V науково-практичної конференції