2

До уваги здобувачів освіти ОПС Фахового молодшого бакалавра спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування»

31 березня буде проведено презентацію вибіркових дисциплін за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування викладачами відповідних циклових комісій.

Презентація відбуватиметься на платформі Google Meet за посиланням:https://meet.google.com/tqb-mahm-itq

        

Тетяна ПУШКАР,

викладач фінансово-правових дисциплін