Освітньо-професійний ступінь «Фаховий молодший бакалавр»

Ліцензований обсяг:

денна форма – 30 осіб

заочна форма – 10 осіб

Термін навчання (денна форма):

- на базі базової загальної середньої освіти – 4 роки

- на базі повної загальної середньої освіти – 3 роки

- на базі ОКР «кваліфікований робітник» - 3 роки

Термін навчання (заочна форма):

- на базі повної загальної середньої освіти – 3 роки

- на базі ОКР «кваліфікований робітник» – 3 роки

Галузь діяльності: Технологічні процеси вирощування сільськогосподарських культур.

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з агрономії.

Місце роботи: сільськогосподарські підприємства, агрохолдинги, фермерські господарства, тепличні комплекси, науково-дослідні установи.

Фахівець з агрономії може обіймати такі первинні посади:

агроном-насіннєвод; агроном-герболог; агроном-вірусолог; агроном-консультант; технолог рослинницької продукції; агрохімік; лаборант науково-дослідної установи; менеджер з рослинництва.