stud rada t

Студентське самоврядування покликане виховувати лідерів, формувати молоду генерацію, національну еліту.

Студентське самоврядування  – це право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні вищим навчальним закладом.

Студентське самоврядування покликане виховувати лідерів, формувати молоду генерацію, національну еліту.

Діяльність студентського самоврядування спрямована на забезпечення виховання духовності та культури студентів коледжу, зростання у них соціальної активності.

Студентська рада – орган студентського самоврядування, метою якого створення умов для самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо.

Позитивним моментом діяльності студентської ради є те, що відповідальність та контроль за виконанням студентами своїх обов’язків покладається на них самих. З іншого боку, рада не лише відповідає за виконання студентами своїх обов’язків, а й виступає захисником їхніх прав. Структурним підрозділом студентської ради є студентська рада гуртожитку.

Студентська рада коледжу створена у 2001 році з метою підвищення соціальної відповідальності молоді, рівня самостійності і широкого залучення до життя коледжу та розкриття творчого потенціалу студентів.

За сприяння адміністрації коледжу члени студентської ради регулярно беруть участь у заходах, які організовує Студентська організація НУБіП України, Київська обласна державна адміністрація та Боярська ОТГ.

Іменні стипендіати і лідери студентського самоврядування беруть участь у зльотах «Лідерів АПК ХХІ століття». Спільно із Центром соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді проводяться заходи спрямовані на профілактику негативних явищ у молодіжному середовищі. У коледжі проводиться значна соціальна робота, спрямована на покращення матеріального становища студентів-сиріт, напівсиріт і студентів-інвалідів. Активним учасником цієї роботи є студентська рада.