Відокремлений структурний підрозділ «Боярський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України»

    Коледж бере свій початок від “Практичної школи бджільництва, садівництва і городництва”, закладеної по “Височайшему повелінню Государя Імператора” в червні 1902 p. за цілеспрямованої і наполегливої праці членів Південно-Російського товариства бджільництва на чолі з Олексієм Хомичем Андріяшевим.

    У липні 1904 p. школа перебазувалася із Києва в Боярку. Після смерті Андріяшева, в 1907 p., попечителем школи обирають Василя Федоровича Ващенка.

    У другу  річницю  смерті  Олексія  Хомича, 12 листопада 1909 p., школі присвоєно назву "Бо­ярська практична школа бджільництва, садівництва та городництва ім. Андріяшева О.Х".

    На початку 20-х pоків Школу реорганізовано в середній спеціальний навчальний заклад, який згодом перейменовано в Технікум бджільництва і шовківництва. Підготовка бджолярів у технікумі велася до 1952 p. З цього ж року розпочато підготовку агрономів-плодоовочівників та агро­номів-рільників, а технікум перейменували в Бо­ярський сільськогосподарський технікум. У 1959 р. на його базу переведено Український республіканський заочний сільськогосподарсь­кий технікум. До 1997 p. технікум був галузевим центром України по навчально-методичному забезпеченню молодших спеціалістів для сільського господарства без відриву від вироб­ництва. Цього ж року його перейменовано в Бо­ярський сільськогосподарський технікум НАУ.

    Постановою Кабінету Міністрів України № 526 від 29 травня 1997 р. «Про вдосконалення мережі вищих та професійно-технічних навчальних закладів» технікум передано до сфери управління Національного аграрного університету. Згідно з наказом ректора Національного аграрного університету від 20 січня 2005 року № 22 коледж реорганізовано у Відокремлений структурний підрозділ «Боярський коледж екології і природних ресурсів» НАУ.

     Відповідно до наказу ректора від 15.12.2008 р. № 827 на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. № 945 «Питання Національного аграрного університету» коледж було перейменовано у Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Боярський коледж екології і природних ресурсів».

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 28.05.2020 № 708 «Про перейменування відокремлених структурних підрозділів Національного університету біоресурсів і природокористування України» та наказу ректора Національного університету біоресурсів і природокористування України від 13.10.2020 № 759 «Про внесення змін до відомостей про відокремлені структурні підрозділи Національного університету біоресурсів і природокористування України» Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Боярський коледж екології і природних ресурсів» перейменовано у Відокремлений структурний підрозділ «Боярський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України».

Боярський фаховий коледж НУБіП України у своєму складі має такі основні структурні підрозділи:

- 3 відділення: технічне, економічне, природних ресурсів

- відділ виробничої практики;

- 5 циклових комісій: інформаційних технологій і фізико-математичних дисциплін, гуманітарних та суспільних дисциплін, економічних дисциплін, еколого-природничих і сільськогосподарських дисциплін, технічних дисциплін;

- навчальні та навчально-виробничі підрозділи: навчально-виробнича майстерня; навчально-виробничі лабораторії «Бджільництва» та «Відкритого ґрунту»; навчальні лабораторії «Інформатики, комп’ютерних та інформаційних систем», «Телекомунікаційних систем», «Інформаційного забезпечення довузівської підготовки та профорієнтаційної роботи»;

- адміністративно-господарська частина;

- бібліотека.

Сьогодні у  Боярському фаховому коледжі НУБіП України працює  62 штатних педагогічних працівників. З них: штатних кандидатів наук – 18, доцентів – 4, викладачів-методистів – 22, старших викладачів – 0,  викладачів  вищої категорії – 36. Державні нагороди, почесні звання та інші відзнаки мають 16 осіб.

Коледж готує фахових молодших бакалаврів за денною та заочною формами навчання (детальна інформація за посиланням http://bkeipr.com/index.php/abiturientu/spetsialnosti).

Загальна кількість здобувачів фахової передвищої освіти – 717 осіб, в тому числі денної форми навчання – 634, заочної – 83.

 

Презентації до 115-річчя коледжу