Освітньо-професійний ступінь «Фаховий молодший бакалавр»

Ліцензований обсяг:

денна форма – 40 осіб

Термін навчання (денна форма):

- на базі базової загальної середньої освіти – 4 роки

- на базі повної загальної середньої освіти – 3 роки

- на базі ОКР «кваліфікований робітник» - 3 роки

Галузь діяльності: Проведення екологічних досліджень обєктів навколишнього середовища. Оптимізація вибору метрологічних характеристик методів аналізу та сучасних методів обробки результатів вимірювання параметрів довкілля. Вирішення практичних питань та завдань щодо зменшення рівня антропогенного впливу на природне середовище, розробка ефективних природоохоронних заходів, щодо забезпечення сталого розвитку та екологічної безпеки довкілля.

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з екології.

Місце роботи: Державна екологічна інспекція, Екологічні структури на підприємствах, Природоохоронні служби підприємств і організацій, Органи Державного нагляду і контролю за безпекою продуктів харчування, Провідні громадські та міжнародні компанії, організації та фонди, Державні підрозділи екологічного напрямку, проєктні та науково-дослідні організації і лабораторії, Державна митна служба, освітні заклади тощо.

Фахівець з екології може обіймати такі первинні посади:

технік-еколог; технік-лаборант; лаборант хімічного аналізу.