1 курс
galochka1 Технології
galochka1 Філософія
galochka1 Українська мова (за професійним спрямуванням)
galochka1 Хімія (неорганічна та біонеорганічна)
galochka1 Основи метрології і стандартизації
 2 курс
galochka1 Загальна біологія
galochka1 Основи правознавства
galochka1 Соціологія
galochka1 Біологія (навчальна практика)
galochka1 Економічна теорія
galochka1 Історія України та культурологія
galochka1 Геологія з основами геоморфології (навчальна практика)
galochka1 Ґрунтознавство (навчальна практика)
galochka1 Інформатика і системологія
galochka1 Аналітична хімія
galochka1 Хімічний аналіз (навчальна практика)
galochka1 Безпека життєдіяльності та охорона праці
galochka1 Загальна екологія (та неоекологія)
 3 курс
galochka1 Екологічна безпека
galochka1 Екологія людини
galochka1 Геохімія довкілля
galochka1 Екологічне землеробство
galochka1 Екологічна стандартизація і сертифікація
galochka1 Ландшафтна екологія
galochka1 Гідрологія (навчальна практика)
galochka1 Моніторинг довкілля
galochka1 Вища математика
galochka1 Хімія(органічна і біоорганічна, фізична і колоїдна)
galochka1 Моніторинг довкілля (навчальна практика)
galochka1 Гідрологія
galochka1 Агрохімія
galochka1 Фізико-хімічний аналіз
galochka1 Метеорологія і кліматологія
galochka1 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 4 курс
galochka1 Екологія біологічних систем (мікробіологія, вірусологія, екологія мікроорганізмів)
galochka1 Основи керування технічними засобами та вимоги до безпеки дорожнього руху
galochka1 Природоохоронне законодавство та екологічне право
galochka1 Хімія з основами біогеохімії
galochka1 Основи екологічної освіти і культури
galochka1 Збалансоване природокористування
galochka1 Нормування антропогенного навантаження на НС
galochka1 Комп'ютерна обробка екологічної інформації
galochka1 Управління якістю сільськогосподарської продукції
galochka1 Екологічна експертиза

 arhiv