Освітньо-професійний ступінь «Фаховий молодший бакалавр»

Ліцензований обсяг:

денна форма – 40 осіб

Термін навчання (денна форма):

- на базі базової загальної середньої освіти – 3 роки

- на базі повної загальної середньої освіти – 2 роки

- на базі ОКР «кваліфікований робітник» - 2 роки

Галузь діяльності: економічно-аналітична діяльність у планово-економічних відділах підприємств, установорганізацій.

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з економіки.

Місце роботи: економічні служби та відділи підприємств різних форм власності господарювання, фінансові установи, державні органи виконавчої влади, наукові та освітні заклади тощо.

Фахівець з економіки може обіймати такі первинні посади: диспетчер виробництва; технік з планування; технік з підготовки виробництва; технік з праці; технік з нормування праці; ревізор з виробничо-технічних і економічних питань; помічник керівника підприємства, установи, організації; організатор діловодства за видами економічної діяльності; інспектор з цін.

 

Освітньо-професійний ступінь «Фаховий молодший бакалавр»

Ліцензований обсяг:

денна форма – 40 осіб

Термін навчання (денна форма):

- на базі базової загальної середньої освіти – 3 роки

- на базі повної загальної середньої освіти – 2 роки

- на базі ОКР «кваліфікований робітник» - 2 роки

Галузь діяльності: торговельно-посередницька, маркетингова діяльність в підприємствах та організаціях різних форм власності.

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з маркетингу.

Місце роботи: підприємства різних форм власності, рекламні та PR-агентства, інвестиційні та страхові компанії, консалтингові фірми, підприємства харчування, банки, туристичні фірми та агенції, заклади культури, органи державного управління, навчальні заклади.

Фахівець з маркетингу може обіймати такі первинні посади: агент торговельний; представник торговельний; торговець комерційний; торговець технічний; агент комерційний; мерчандайзер; організатор з постачання; організатор із збуту; представник з реклами.

Освітньо-професійний ступінь «Фаховий молодший бакалавр»

Ліцензований обсяг:

денна форма – 30 осіб

заочна форма – 10 осіб

Термін навчання (денна форма):

- на базі базової загальної середньої освіти – 3 роки

- на базі повної загальної середньої освіти – 2 роки

- на базі ОКР «кваліфікований робітник» - 2 роки

Термін навчання (заочна форма):

- на базі повної загальної середньої освіти – 2 роки

- на базі ОКР «кваліфікований робітник» – 2 роки

Галузь діяльності: фінансове посередництво, страхування, банківська справа, управління та нагляд у сфері оподаткування, організація фінансових служб підприємств та установ різних форм власності.

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування.

Місце роботи: на підприємствах та організаціях виробничої та невиробничої сфер, у податковій, у банках, в органах митної служби, бюджетних установах і державних фондах, у страхових компаніях, у казначействі, у біржових установах.

Фахівець з фінансів, банківської справи та страхування може обіймати первинні посади: фінансист в банках, страхових компаніях, податкових адміністраціях та інших державних та недержавних організаціях і установах; фахівець на ринку цінних паперів та ринку фінансових послуг; агент страховий; інспектор цін; інспектор кредитний; інспектор з контролю за цінами; ревізор, дилер; брокер.

Освітньо-професійний ступінь «Фаховий молодший бакалавр»

Ліцензований обсяг:

денна форма – 30 осіб

заочна форма – 10 осіб

Термін навчання (денна форма):

- на базі базової загальної середньої освіти – 3,5 роки

- на базі повної загальної середньої освіти – 2,5 роки

- на базі ОКР «кваліфікований робітник» - 2,5 роки

Термін навчання (заочна форма):

- на базі повної загальної середньої освіти – 2,5 роки

- на базі ОКР «кваліфікований робітник» – 2,5 роки

Галузь діяльності: організаційно-управлінська діяльність.

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з менеджменту.

Місце роботи: виробничі підприємства різних галузей, інвестиційні компанії, банки, фінансові установи, підприємства сфери послуг, торгівлі, консалтингу.

Фахівець з менеджменту може обіймати первинні посади: завідувач відділу; помічник керівника; референт з основної діяльності; фахівець; помічник керівника виробничого підрозділу; помічник керівника іншого основного підрозділу; помічник керівника малого підприємства без апарату управління.

Освітньо-професійний ступінь «Фаховий молодший бакалавр»

Ліцензований обсяг:

денна форма – 30 осіб

заочна форма – 10 осіб

Термін навчання (денна форма):

- на базі базової загальної середньої освіти – 4 роки

- на базі повної загальної середньої освіти – 3 роки

- на базі ОКР «кваліфікований робітник» - 3 роки

Термін навчання (заочна форма):

- на базі повної загальної середньої освіти – 3 роки

- на базі ОКР «кваліфікований робітник» – 3 роки

Галузь діяльності: Технологічні процеси вирощування сільськогосподарських культур.

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з агрономії.

Місце роботи: сільськогосподарські підприємства, агрохолдинги, фермерські господарства, тепличні комплекси, науково-дослідні установи.

Фахівець з агрономії може обіймати такі первинні посади:

агроном-насіннєвод; агроном-герболог; агроном-вірусолог; агроном-консультант; технолог рослинницької продукції; агрохімік; лаборант науково-дослідної установи; менеджер з рослинництва.

Дочірні категорії