Виробнича практика є обов'язковим завершальним етапом навчання, що проводиться після засвоєння здобувачами освіти теоретичного курсу навчання та проходження навчальних практик відповідно до навчального плану підготовки фахових молодших бакалаврів спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування.

Завершальним етапом виробничої практики став захист здобувачами освіти своїх звітів.

15 червня 2022 року в онлайн режимі відбувся захист практики. Підведення підсумків практики здійснювалося шляхом індивідуального захисту звіту кожним здобувачем освіти. Під час захисту здобувачі освіти розповідали комісії про базу практики, формулювали завдання практики і пояснювали їх виконання.

Здобувачі освіти у повному обсязі виконали програму практики та успішно захистили звіти, показали належний рівень теоретико-практичної підготовленості до реалізації професійних функцій фінансистів, продемонстрували сумлінність та належний підхід до виконання поставлених на період проходження практики завдань.

 

Тетяна ПУШКАР, викладач