Злагодженість, організаційність, професіоналізм – результат роботи екзаменаційної комісії з проведення Комплексного кваліфікаційного екзамену у здобувачів освіти спеціальності «Екологія», яка працювала у коледжі 20-21 червня 2022 року.

До складу комісії увійшли професійні фахівці: Голова комісії - Павлюк Сергій Дмитрович, доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю НУБіП України;Сидорко Віктор Петрович, заступник директора з навчальної роботи коледжу; Якимовський Руслан Вікторович, завідувач відділення агроекології та економіки; Євпак Ірина Віталіївна, кандидат сільськогосподарських наук; Манішевська Надія Миколаївна та Суінова Діана Михайлівна, викладачі, спеціалісти вищої категорії;технічний секретар комісії - Злиденна Валентина Іванівна.

Ефективність роботи екзаменаційної комісії була зумовлена як організаційними зусиллями самої комісії, так і якістю теоретичної та практичної підготовки здобувачів освіти.

Процедура роботи екзаменаційної комісії передбачала зустрічі зі здобувачами освіти на платформі відеоконференцій Google Meet та навчально-інформаційного порталу enk.bkeipr.com/ Moodle.

Як результат, студенти показали досить високі результати зі спеціальності 101 «Екологія», всі 12 випускників денної та 1 випускниця заочної форми навчання успішно склали екзамен (один здобувач освіти підтвердив дипломи з відзнакою), що у свою чергу, свідчить про професіоналізм у викладанні педагогічними працівниками навчальних дисциплін.

Вітаємовсіх випускників коледжу спеціальності 101 «Екологія»з успішною здачею Комплексного кваліфікаційногоіспиту.

Сьогодні Ви виявили блискучі знання, впевненість у собі та своїх силах, бажаємоВамподальших перемог і успіхів, бадьорості духу, активності і міцного здоров’я.

 

Надія МАНІШЕВСЬКА, викладач екологічних дисциплін