У зв’язку із затвердженням та введенням в дію з 2022-2023 навчального року стандарту фахової передвищої освіти зі спеціальності 101 Екологія галузі знань 10 Природничі науки освітньо-професійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр» 02.08.2022 року відбулося засідання групи кадрового забезпечення спеціальності 101 Екологія щодо аналізу та перегляду освітньо-професійної програми Екологія.

Робоча група провела аналіз освітньо-професійної програми Екологія відповідно стандарту та обговорила внесення змін у освітньо-професійну програму Екологія.

На засіданні були присутні викладачі циклової комісії еколого-природничих та сільськогосподарських дисциплін, заступник директора з навчальної роботи СИДОРКО Віктор, завідувач відділення – ЯКИМОВСЬКИЙ Руслан та члени Ради роботодавців коледжу – ШОФОЛОВ Денис, незалежний експерт-еколог, кандидат педагогічних наук, доцент та СВЯТНИЙ Микола, інженер-еколог міжнародної компанії «Егіс Україна».

Роботодавці подали слушну пропозицію щодо зміни назви дисциплін «Екологічна експертиза» на «Оцінка впливу на довкілля та СЕО», відповідно до закону України від 23.05.17р. №2059-VIII зі змінами та доповненнями, «Збалансоване природокористування» на «Охорона та раціональне використання природних ресурсів». А також необхідність введення у обов’язкові компоненти дисципліни «Екологічна безпека» замість «Екологія біологічних систем(мікробіологія, вірусологія, екологія мікроорганізмів)».

Дисципліну «Нормування антропогенного навантаження на НС» перенесли в цикл обов’язкових дисциплін та змінили форму контролю знань з диференційованого заліку на екзамен.

Курсову роботу із Захисту навколишнього середовища замінити на курсовий проєкт.

Тетяна ІВАНЧЕНКО, голова циклової комісії