2022-2023 навчальний рік розпочався для здобувачів освіти   4 курсу спеціальності 122 Комп’ютерні науки з навчальної практики. Під час якої студенти вдосконалювали свої навички в області проектування та розробки баз даних.

Оволодіння такими знаннями і навичками дозволить реалізовувати задачі автоматизації обробки інформації, автоматизації керування об'єктами, в тому числі, сільськогосподарськими, за допомогою комп'ютерної техніки. Такі знання майбутній спеціаліст зможе застосовувати як при подальшому навчанні, так і після отримання вищої освіти у своїй професійній діяльності.

Ірина СЕМЕНЮТА, викладач