(відкрите заняття на тему: Україна в Першій світовій війні)

Вивчати історію, знати історію, орієнтуватися в історичному просторі, вміти провести паралелі – все це є основним завданням студентів Боярського фахового коледжу Національного університету Біоресурсів та природокористування України.

12.09.2022 року на 3 парі, у групі СП-22, спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» відбулося відкрите онлайн заняття з дисципліни Історія: Україна і світ.

На початку заняття викладачем та студентами були обговорені новини світу та України в теперішній час. Адже надзвичайно важливо та актуально вивчаючи історію минулого століття, орієнтуватися, тримати руку на пульсі з історією сьогодення.

         Під час організаційних моментів на занятті увага здобувачів освіти була зосереджена на питаннях ЗНО з дисципліни Історія України. Викладачем подано особисту методику поступового, систематичного, логічного вивчення персоналій, пам’яток, дат із застосуванням гейміфікації в освіті.

Зазначено про неперервний зв'язок історії з іншими дисциплінами, проведено мотивацію та актуалізацію опорних знань.

Під час основного викладу матеріалу здобувачі освіти детально ознайомилися з усіма запланованими пунктами плану. Проведено паралелі Першої світової війни та війни в України сьогодні. Різноманітність і доцільність форм роботи на занятті стали стимулом творчого мислення у здобувачів освіти.

Вдало проведено заключний етап заняття. Підводячи підсумки, викладач оцінила знання студентів.

Основну мету досягнуто! Завдання заняття виконано!

Людмила РАДЧЕНКО,

кандидат історичних наук, викладач-методист