22 вересня 2022 року для здобувачів освіти групи Ф-20 спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» у дистанційному форматі відбулося відкрите практичне заняття з дисципліни «Податкова система». Тему: «Нарахування податку на додану вартість». Заняття провела викладач Тетяна ПУШКАР.

 

На відкритому занятті були присутні: завідуюча методичним кабінетом Наталія ГАПОНЮК, методист Наталія СИДОРКО, завідувач відділення Руслан ЯКИМОВСЬКИЙ, викладач Ольга РУБАН.

Під час виконання практичної роботи добувачі освіти під керівництвом викладача розв’язували ситуаційні задачі, ставили питання на які отримали вичерпні відповіді.

Викладач продемонструвала досконале володіння навчальним матеріалом і тісний взаємозв’язок зі студентами.

Заняття було проведено на належному методичному та організаційному рівні з використанням сучасних інформаційних технологій.

Т.ПУШКАР, викладач