1

Степаненко Людмила Петрівна

Голова циклової комісії технічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, к.с.-г.н.

Циклова комісія технічних дисциплін є навчальним структурним підрозділом Відокремленого структурного підрозділу «Боярський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України», створений з метою підвищення ефективності використання педагогічного потенціалу коледжу, удосконалення навчальної та методичної діяльності коледжу, упорядкування його структури.

Циклова комісія технічних дисциплін забезпечує проведення всіх видів навчальної, навчально-методичної, наукової, культурно-виховної робіт у процесі підготовки фахівців освітньо-професійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр» за освітньо-професійними програмами:


  • Геодезія та землеустрій;
  • Лісове господарство;
  • Садово-паркове господарство;
  • Транспортні технології (на автомобільному транспорті). 

Основним завданням циклової комісії технічних дисциплін є формування висококваліфікованого фахівця з відповідним рівнем знань, загальнолюдської культури, толерантності, творчої та всебічно розвиненої свідомості особистості.

Викладачі циклової комісії орієнтують студентів на високу активність до самостійної та навчально-пізнавальної діяльності, на проникнення в процес розвитку науки, розкриття її методологічних основ через лекції, практичні та семінарські заняття, консультації, заліки, екзамени тощо.

Належну увагу циклова комісія приділяє науково-дослідницькій роботі, залучаючи студентів до конференцій, круглих столів, конкурсів, акцій. Яскраво проходять і виховні заходи, які дають можливість студентам розкрити свої творчі здібності, демонструючи винахідливість, креативність та талант.


texviddil