24 січня 2023 року відбувся семінар для керівників проєктних груп з розробки ОПП на 2023-2024 навчальний рік. На семінарі були присутні директор коледжу Сергій КРОПИВКО, заступник директора з навчальної роботи Віктор СИДОРКО, завідуюча навчально-методичним кабінетом Наталія ГАПОНЮК, методист коледжу Наталія СИДОРКО, завідувачі відділень Наталія ГРИЦИШИН, Павло РОЗДОРОЖНИЙ та Руслан ЯКИМОВСЬКИЙ, керівники проєктних груп.
Заступник директора з навчальної роботи Віктор СИДОРКО ознайомив присутніх з новаціями щодо розробки ОПП та навчальних планів.
Під час розроблення ОПП заклад фахової передвищої освіти у своїй діяльності повинен дотримуватися вимог Закону 2745 та стандарту фахової передвищої освіти, зокрема:
ü     мінімум 50 % обсягу ОПП має бути спрямоване на набуття компетентностей та забезпечення результатів навчання за спеціальностями;
ü  освітні компоненти для вільного вибору здобувачів освіти мають становити не менше 10 % загальної кількості кредитів ЄКТС;
ü  оптимальна кількість освітніх компонентів на навчальний рік (обов’язкових і вибіркових, з урахуванням практик) становить 16 та відповідно до 8 на семестр;
ü     до переліку освітніх компонентів не входить екзаменаційна сесія; курсова робота (проєкт), що має міждисциплінарний характер може виділятися як окремий освітній компонент;
ü     практична підготовка планується в тижнях і з розрахунку орієнтовно один тиждень 1,5 кредити ЄКТС.
Учасники семінару вкотре переконалися, що робота над вдосконаленням освітнього процесу ніколи не зупиняється, є над чим працювати, щоб якість надання освітніх послуг покращувалася.

Методичний кабінет