Розвиток та економічне зростання національної економіки в сучасному світі неможливі без достатнього рівня фінансового забезпечення. Фінансові ресурси можуть бути залучені як на внутрішньому, так і зовнішньому фінансовому ринку. Якщо залучення іноземних інвестицій є досить проблемним в теперішніх умовах, то джерелом відновлення та розвитку економіки мають стати внутрішні інвестиції.
Тому, підвищення рівня фінансової грамотності всіх членів суспільства сприятиме зростанню пропозиції фінансових ресурсів на національному фінансовому ринку. Отримання знань з питань економного та раціонального використання грошових доходів, заощадження коштів та розміщення їх з метою створення додаткового доходу сьогодні є дуже актуальним.
Українські банки долучилися до проєкту Національного банку України з пропагування фінансової грамотності серед населення нашої країни. Одним з напрямів роботи є проведення лекцій і зустрічей зі студентами освітніх закладів.
15 березня 2023 року лекцію щодо підвищення рівня фінансової грамотності було проведено керівником групи відділень Першого Українського Міжнародного банку РЦ в м. Києві Олександром Володимировичем Засідкою. На захід були запрошені студенти третіх курсів економічного відділення: М-20, МД-20, Ф-20, Ек -20.
Під час лекції студенти ознайомилися зі структурою банківської системи України, дізналися які комерційні банки є суто українськими, а які створені за участі іноземного капіталу. Яким чином банківська система функціонує, як банки залучають фінансові ресурси і як здійснюють інвестування в національну економіку.
Оскільки, одним з джерел фінансових ресурсів банків є кошти населення, які надходять у вигляді депозитів, лектор значну увагу приділив вкладам фізичних осіб у банківські установи. Студенти отримали інформацію як вигідно обрати банк для відкриття депозиту та як уникнути втрат коштів при банкрутстві банківської установи. Для вкладання коштів на депозити потрібно здійснювати заощадження, тому в ході зустрічі були розглянуті різні напрями ощадливого використання грошових доходів і наведені яскраві приклади.
У кінці зустрічі представник банку відповів на запитання аудиторії і запропонував провести ще нові зустрічі, на яких будуть розглянуті інші питання з підвищення фінансової грамотності студентів економічних спеціальностей.
 
 
Евеліна СОКОЛОВА, викладач