2991110 ОПИТУВАЛЬНИК ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЩОДО ЯКОСТІ ВИКЛАДАННЯ В БОЯРСЬКОМУ ФК НУБІП УКРАЇНИ
2991110 ОПИТУВАЛЬНИК ЗДОБУВАЧІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ «ВИКЛАДАЧ ОЧИМА СТУДЕНТІВ»
2991110 ОПИТУВАЛЬНИК ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В БОЯРСЬКОМУ ФК НУБІП УКРАЇН
2991110 ОПИТУВАЛЬНИК ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЩОДО БЕЗПЕКИ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
2991110 ОПИТУВАЛЬНИК ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЩОДО ЯКОСТІ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ, ЗА ЯКОЮ ВОНИ НАВЧАЮТЬСЯ
2991110 ОПИТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 075 МАРКЕТИНГ ОПП "МАРКЕТИНГ" ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
2991110 ОПИТУВАЛЬНИК ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЩОДО ФОРМ КОНТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ ТА КРИТЕРІЇВ ОЦІНЮВАННЯ
2991110 ОПИТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ ЩОДО ДОТРИМАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ