1 курс
galochka1 Екологія
galochka1 Філософія
galochka1 Інформатика
 2 курс
galochka1 Вступ до спеціальності 
galochka1 Комп'ютеризація землевпорядного виробництва
galochka1 Основи грунтознавства та геології
galochka1 Топографічне і землевпорядне креслення
galochka1 Соціологія
galochka1 Основи грунтознавства та геології (навчальна практика)
galochka1 Безпека життєдіяльності та охорони праці
galochka1 Основи сільськогосподарського виробництва
galochka1 Геодезія
galochka1 Економічна теорія
galochka1 Основи сільськогосподарського виробництва (навчальна практика)
galochka1 Історія української державності
galochka1 Геодезія (навчальна практика)
 3 курс
galochka1 Українська мова (за професійним спрямуванням)
galochka1 Земельний кодекс України
galochka1 Землеустрій
galochka1 Геодезія
galochka1 Геодезичні роботи у землеустрої
galochka1 Тахеометрична зйомка (навчальна практика)
galochka1 Фізичне виховання
galochka1 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
galochka1 Перенесення проєкту в натуру (навчальна практика)
galochka1 Фотограмметрія (навчальна практика)
galochka1 Фотограмметрія
galochka1 Основи меліорації та ландшафтознавства
galochka1 Основи керування транспортними засобами та вимоги до безпеки дорожнього руху
galochka1 Комп'ютеризація (навчальна практика)
galochka1 Сучасні технології у землеустрої (навчальна практика)
galochka1 Економіка, організація землевпорядного виробництва
galochka1 Вища математика
 4 курс
galochka1 Основи картографування
galochka1 Основи проектування шляхів місцевого значення
galochka1 Землевпорядне проєктування
galochka1 Земельний кадастр
galochka1 Основи підприємництва та управлінської діяльності
galochka1 Управління земельними ресурсами
galochka1 Фізичне виховання
galochka1 Рішення виробничих ситуаційних задач (навчальна практика)
galochka1 Сучасні геодезичні прилади та програмне забезпечення обробки даних вимірювань (навчальна практика)
galochka1 Організація діловодства
galochka1 Автоматизована земельно-кадастрова інформаційна система
galochka1 Придбання робітничої професії (навчальна практика)
galochka1 Грошова оцінка землі та нерухомості
galochka1 Земельне право
galochka1 Землеустрій населених пунктів