1 курс
galochka1 Екологія
galochka1 Інформатика (Комп'ютерна графіка)
galochka1 Філософія
 2 курс
galochka1 Українська мова (за професійним спрямуванням)
galochka1 Вища математика
galochka1 Соціологія
galochka1 Комп'ютерна графіка
galochka1 Історія української державності
galochka1 Безпека життєдіяльності та охорона праці
galochka1 Економічна теорія
galochka1 Вступ до спеціальності (навчальна практика)
galochka1 Математична логіка
galochka1 Алгоритмізація і програмування
galochka1 Алгоритмізація і програмування (навчальна практика)
galochka1 Теорія алгоритмів
 3 курс
galochka1 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
galochka1 Фізичне виховання
galochka1 Інформаційні технології
galochka1 Економіка та основи ІТ-бізнесу
galochka1 Основи керування транспортними засобами та вимоги до безпеки дорожнього руху
galochka1 Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютера
galochka1 Системи і технології управління базами даних
galochka1 Організація баз даних і знань
galochka1 Основи маркетингу
galochka1 Об'єктно-орієнтоване програмування
galochka1 Об'єктно-орієнтоване програмування (навчальна практика)
galochka1 Дискретна математика
galochka1 Чисельны методи
galochka1 Вища математика
 4 курс
galochka1 Web-технології та Web-дизайн
galochka1 Технології захисту інформації
galochka1 Фізичне виховання
galochka1 Технологія створення програмних продуктів
galochka1 Технологія розробки програмного забезпечення (навчальна практика)
galochka1 Адміністрування програмних систем і комплексів
galochka1 Комп'ютерні мережі
galochka1 Операційні системи
galochka1 Розробка клієнт-серверних застосувань
galochka1 Теорія інформації
galochka1 Проектування баз даних (навчальна практика)
galochka1 Теорія ймовірності та математична статистика
galochka1 Математичні методи дослідження операцій
galochka1 Тестування програмних систем і комплексів

 arhiv