28.09.2022 року, під час заняття з дисципліни «Комп’ютерне проектування», здобувачі освіти спеціальностей 075 Маркетинг та 051 Фінанси, банківська справа та страхування  демонстрували  свої 3D проекти, які необхідно було створити на довільну тему у Tinkercad.

Tinkercad - це безкоштовна онлайн-програма для 3D-моделювання, яка працює у веб-браузері. Проектування допомогло їм розвинули проектно-технологічну компетентність, яка полягає у здатності   застосовувати техніко-технологічні знання, уміння, навички, способи мислення та особистий досвід у процесі роботи над проектом.

Ірина СЕМЕНЮТА, викладач