29 вересня 2022 року при Державній установі «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» відбулося фахове методичне об’єднання (ФМО). Засідання проведено в режимі онлайн зі спеціальностей: 205 «Лісове господарство», 206 «Садово-паркове господарство», 101 «Екологія». У роботі методичного об᾿єднання взяли участь викладачі ВСП «Боярський фаховий коледж НУБіП України» Людмила СТЕПАНЕНКО, Руслана ТАТАРЧУК, Надія МАНІШЕВСЬКА. Під час засідання учасники ознайомилися із основними рекомендаціями щодо оформлення освітньо-професійної програми ФПО; навчальних планів, індивідуальних навчальних планів підготовки фахівців освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр; моніторингом якості знань здобувачів освіти з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Руслана ТАТАРЧУК, викладач