Політика Коледжу щодо системи забезпечення якості освіти, її функціонування та інформаційного менеджменту у сфері освітньої діяльності визначається «Положенням про внутрішню систему забезпечення якості фахової передвищої освіти у ВСП «Боярський фаховий коледж НУБіП України».

Система та механізм забезпечення академічної доброчесності у Коледжі регламентується «Положенням про забезпечення академічної доброчесності у ВСП «Боярський фаховий коледж НУБіП України».

Результати аналізу ефективності провадження діяльності щодо забезпечення якості освіти Коледжем узагальнюються в річному Звіті про результати діяльності ВСП «Боярський фаховий коледж НУБіП України».

 1 курс
galochka1 Філософія
galochka1 Українська мова (за професійним спрямуванням)
galochka1 Екологія
 2 курс
galochka1 Економічна інформатика
galochka1 Соціологія
galochka1 Регіональна економіка
galochka1 Економіка підприємства
galochka1 Політична економія
galochka1 Статистика
galochka1 Історія України та культурологія
galochka1 Розроблення товару
galochka1 Ціноутворення
galochka1 Маркетинг
galochka1 Маркетинг (навчальна практика)
galochka1 Економічна інформатика (навчальна практика)
galochka1 Безпека життєдіяльності та охорона праці
 3 курс
galochka1 Організація закупівлі та продажу
galochka1 Електронна комерція
galochka1 Вища математика
galochka1 Бухгалтерський облік
galochka1 Ринкові дослідження
galochka1 Інфраструктура товарного ринку
galochka1 Комунікаційна діяльність
galochka1 Менеджмент
galochka1 Інформаційні системи і технології у маркетингу
galochka1 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
galochka1 Логістика
galochka1 Міжнародний маркетинг
galochka1 Фізичне виховання
galochka1 Фінанси підприємства
galochka1 Інформаційні системи і технології у маркетингу (навчальна практика)
galochka1 Виробнича практика
galochka1 Методичні вказівки проходження виробничої практики
galochka1 Організація власного бізнесу
galochka1 Маркетинговий аналіз
galochka1 Маркетинг соціальних мереж

 

 

 
 1 курс
galochka1 Вища математика (заочна форма навчання)
galochka1 Технології
galochka1 Філософія
galochka1 Екологія
galochka1 Українська мова (за професійним спрямуванням)
 2 курс
galochka1 Етика бізнесу
galochka1 Основи психології
galochka1 Технологія галузі (рослинництво)
galochka1 Технологія галузі (механізація)
galochka1 Соціологія
galochka1 Історія України та культурологія
galochka1 Економічна інформатика
galochka1 Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
galochka1 Статистика
galochka1 Основи економічної теорії
galochka1 Діловодство
galochka1 Діловодство (навчальна практика)
galochka1 Безпека життєдіяльності та охорона праці
galochka1 Правознавство
galochka1 Технологія галузі (розділ тваринництва)
 3 курс
galochka1 Вища математика
galochka1 Господарське право
galochka1 Технологія зберігання і переробки сільськогосподарської продукції
galochka1 Організація виробництва
galochka1 Економіка підприємства
galochka1 Трудове право
galochka1 Бухгалтерський облік
galochka1 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
galochka1 Економіка праці й соціально трудові відносини
galochka1 Менеджмент
 4 курс
galochka1 Маркетинг
galochka1 Маркетинг (навчальна практика)
galochka1 Економічний аналіз
galochka1 Операційний менеджмент
galochka1 Бухгалтерський облік (навчальна практика)
galochka1 Міжнародні економічні відносини
galochka1 Інформаційні системи у менеджменті

 

 

 1 курс
galochka1 Технології
galochka1 Філософія
galochka1 Українська мова (за професійним спрямуванням)
 2 курс
galochka1 Регіональна економіка
galochka1 Соціологія
galochka1 Політична економія
galochka1 Статистика
galochka1 Технологія галузі (механізація)
galochka1 Економічна інформатика
galochka1 Історія України та культурологія
galochka1 Економіка і нормування праці
galochka1 Економіка підприємства
galochka1 Безпека життєдіяльності та охорона праці
galochka1 Бухгалтерський облік
galochka1 Економічна інформатика (навчальна практика)
galochka1 Правознавство
galochka1 Технологія галузі (розділ тваринництва)
galochka1 Технологія галузі (рослинництво)
 3 курс
 
galochka1 Вища математика
galochka1 Економічний аналіз
galochka1 Менеджмент
galochka1 Управління витратами
galochka1 Планування та організація діяльності підприємства
galochka1 Планування та організація діяльності підприємства(НП)
galochka1 Інвестування
galochka1 Податкова система
galochka1 Іноземна мова за професійним спрямуванням
galochka1 Фізична культура
 4 курс