1 курс
galochka1 Екологія
galochka1 Філософія
 2 курс
galochka1 Українська мова (за професійним спрямуванням)
galochka1 Безпека життєдіяльності та охорона праці
galochka1 Комп'ютерна графіка
galochka1 Вища математика
galochka1 Соціологія
galochka1 Історія української державності
galochka1 Економічна теорія
galochka1 Вступ до спеціальності (навчальна практика)
galochka1 Математична логіка
galochka1 Теорія алгоритмів
galochka1 Алгоритмізація і програмування
galochka1 Алгоритмізація і програмування (навчальна практика)
 3 курс
galochka1 Економіка та основи ІТ-бізнесу
galochka1 Інформаційні технології
galochka1 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
galochka1 Фізичне виховання
galochka1 Основи керування транспортними засобами та вимоги до безпеки дорожнього руху
galochka1 Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютера
galochka1 Системи і технології управління базами даних
galochka1 Організація баз даних і знань
galochka1 Дискретна математика
galochka1 Чисельні методи
galochka1 Основи маркетингу
galochka1 Об'єктно-орієнтоване програмування
galochka1 Об'єктно-орієнтоване програмування (навчальна практика)
galochka1 Вища математика
 4 курс
galochka1 Технологія створення програмних продуктів
galochka1 Технологія розробки програмного забезпечення (навчальна практика)
galochka1 Web-технології та Web-дизайн
galochka1 Технології захисту інформації
galochka1 Фізичне виховання
galochka1 Розробка клієнт-серверних застосувань
galochka1 Операційні системи
galochka1 Комп'ютерні мережі
galochka1 Адміністрування програмних систем і комплексів
galochka1 Теорія інформації
galochka1 Проектування баз даних (навчальна практика)
galochka1 Математичні методи дослідження операцій
galochka1 Теорія ймовірності та математична статистика
galochka1 Тестування програмних систем і комплексів

 arhiv

 

 1 курс
galochka1 Екологія та природокористування
 2 курс
galochka1 Ботаніка
galochka1 Дендрологія
galochka1 Деревинознавство і лісове товарознавство
galochka1 Соціологія
galochka1 Основи креслення
galochka1 Вступ до спеціальності (навчальна практика)
galochka1 Безпека життєдіяльності та охорони праці
galochka1 Економічна теорія
galochka1 Історія української державності
galochka1 Дендрологія (навчальна практика)
galochka1 Ботаніка (навчальна практика)
galochka1 Інформатика та комп'ютерна техніка
 3 курс
galochka1 Геодезія
galochka1 Біологія лісових звірів і птахів
galochka1 Лісова таксація і лісовпорядкування
galochka1 Українська мова (за професійним спрямуванням)
galochka1 Лісові культури і лісомеліорація
galochka1 Лісове грунтознавство
galochka1 Механізація лісового господарства
galochka1 Фізичне виховання
galochka1 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
galochka1 Лісове грунтознавство (навчальна практика)
galochka1 Механізація лісового господарства (навчальна практика)
galochka1 Геодезія (навчальна практика)
galochka1 Основи керування транспортними засобами та вимоги до безпеки дорожнього руху
galochka1 Лісова таксація і лісовпорядкування (навчальна практика)
galochka1 Лісові культури і лісомеліорація (навчальна практика)
galochka1 Вища математика
galochka1 Природно-заповідна справа
 4 курс

 arhiv

 

 

МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНТИ

Декларація прав людини.

Декларація прав дитини, проголошена Генеральною асамблеєю Організацій Об’єднаних Націй 20 листопада 1959 року.

Конвенція ООН про права дитини.

Конвенція ООН про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці.

Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства.

Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей, прийнята на Всесвітній зустрічі на вищому рівні в інтересах дітей, яка відбулася в Організації Об’єднаних Націй в м. Нью-Йорку 30 вересня 1990 року.

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

Конституція (Основний Закон) України

«Про освіту»

«Про фахову освіту»

«Про молодіжні та дитячі громадські організації"

"Про охорону дитинства".

"Про протидію торгівлі людьми".

"Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб".

УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

«Про затвердження Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року"

«Про Національну програму правової освіти населення» від 18.10.2001 р. № 992/2001.

«Про Стратегію національно-патріотичного виховання» від 13.05.2019 №286/2019.

«Про День Гідності та Свободи» від 13.11.2014 № 872.

«Про День Соборності України» від 13.11.2014 № 871.

«Про День захисника України» від 14.10.2014 № 806.

АКТУАЛЬНО: 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018 р. № 2657-VIII.

Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018 р. № 2657- VIII (лист МОН від 29.01.2019 № 1/19-881).

Методичний посібник «Кодекс безпечного освітнього середовища».

Методичні рекомендації щодо формування у дітей та молоді нетерпимого ставлення до насильницьких моделей поведінки, небайдужого ставлення до постраждалих осіб, усвідомлення насильства як порушення прав людини, адресовані усім фахівцям, які працюють з дітьми та молоддю (лист МОН від 18.05.2018 № 1/11-5480).

Методичні рекомендації щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами.

План заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року.

Концепція національно-патріотичного виховання в системі освіти України (Наказ МОН України від 29.07.2019 №1038 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 р. № 641».

Лист МОН від 16.08.2019 №1/9-523 «Про національно-патріотичне виховання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році»

АКТУАЛЬНО: 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Лист Міністерства освіти і науки України від 13.04.2020 року №1/9-207 «Роз’яснення щодо застосування наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 №1646»

Лист Міністерства освіти і науки України від 20.07.2020 року №1/9-385 «Деякі питання організації виховного процесу у 2020-2021 навчальному році щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок»

Лист Міністерства освіти і науки України від 14.08.2020 року №1/9-436 «Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькування)».

АКТУАЛЬНО: 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Лист МОН від 28.08.21 №1/9-433 «Про окремі питання діяльності закладів загальної середньої освіти у новому 2021-2022 навчальному році».

Лист МОН від 26.08.2021 №1/9-423 «Про виконання вимог законодавства щодо захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі постраждали від жорсткого поводження».

 1 курс
galochka1 Філософія
galochka1 Інформатика
galochka1 Екологія та природокористування
 2 курс
galochka1 Ботаніка
galochka1 Декоративна дендрологія
galochka1 Інформатика та комп'ютерна техніка
galochka1 Вступ до спеціальності (навчальна практика)
galochka1 Соціологія
galochka1 Захист рослин
galochka1 Історія української державності
galochka1 Економічна теорія
galochka1 Креслення та образотворча грамота
galochka1 Декоративна дендрологія (навчальна практика)
galochka1 Ботаніка (навчальна практика)
 3 курс
galochka1 Квітникарство
galochka1 Українська мова (за професійним спрямуванням)
galochka1 Декоративні газони
galochka1 Вища математика
galochka1 Проектування об'єктів зеленого будівництва
galochka1 Грунтознавство з основами землеробства
galochka1 Робітнича професія (навчальна практика)
galochka1 Розсадники декоративних культур
galochka1 Фізичне виховання
galochka1 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
galochka1 Організація робіт в садово-парковому будівництві і господарстві
galochka1 Топіарне мистецтво
galochka1 Топіарне мистецтво (навчальна практика)
galochka1 Механізація робіт
galochka1 Механізація робіт (навчальна практика)
galochka1 Розсадники декоративних культур (навчальна практика)
galochka1 Комп'ютерне проектування та проектна графіка
galochka1 Оранжерейні рослини
galochka1 Захист рослин (навчальна практика)
galochka1 Основи геодезії
galochka1 Основи геодезії (навчальна практика)
galochka1 Основи керування транспортними засобами та вимоги до безпеки дорожнього руху
galochka1 Квітникарство (навчальна практика)
galochka1 Декоративні газони (навчальна практика)
 4 курс
galochka1 Ландшафтна архітектура 
galochka1 Декоративна флористика 
galochka1 Рекреаційне лісівництво
galochka1 Ландшафтний дизайн
galochka1 Економіка підприємства
galochka1 Інженерне обладнання садово-паркових об'єктів
galochka1 Організація робіт в садово-парковому будівництві і господарстві

 

 

 1 курс
galochka1 Екологія
galochka1 Філософія
galochka1 Інформатика
 2 курс
galochka1 Вступ до спеціальності 
galochka1 Комп'ютеризація землевпорядного виробництва
galochka1 Основи грунтознавства та геології
galochka1 Топографічне і землевпорядне креслення
galochka1 Соціологія
galochka1 Основи грунтознавства та геології (навчальна практика)
galochka1 Безпека життєдіяльності та охорони праці
galochka1 Основи сільськогосподарського виробництва
galochka1 Геодезія
galochka1 Економічна теорія
galochka1 Основи сільськогосподарського виробництва (навчальна практика)
galochka1 Історія української державності
galochka1 Геодезія (навчальна практика)
 3 курс
galochka1 Українська мова (за професійним спрямуванням)
galochka1 Земельний кодекс України
galochka1 Землеустрій
galochka1 Геодезія
galochka1 Геодезичні роботи у землеустрої
galochka1 Тахеометрична зйомка (навчальна практика)
galochka1 Фізичне виховання
galochka1 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
galochka1 Перенесення проєкту в натуру (навчальна практика)
galochka1 Фотограмметрія (навчальна практика)
galochka1 Фотограмметрія
galochka1 Основи меліорації та ландшафтознавства
galochka1 Основи керування транспортними засобами та вимоги до безпеки дорожнього руху
galochka1 Комп'ютеризація (навчальна практика)
galochka1 Сучасні технології у землеустрої (навчальна практика)
galochka1 Економіка, організація землевпорядного виробництва
galochka1 Вища математика
 4 курс
galochka1 Основи картографування
galochka1 Основи проектування шляхів місцевого значення
galochka1 Землевпорядне проєктування
galochka1 Земельний кадастр
galochka1 Основи підприємництва та управлінської діяльності
galochka1 Управління земельними ресурсами
galochka1 Фізичне виховання
galochka1 Рішення виробничих ситуаційних задач (навчальна практика)
galochka1 Сучасні геодезичні прилади та програмне забезпечення обробки даних вимірювань (навчальна практика)
galochka1 Організація діловодства
galochka1 Автоматизована земельно-кадастрова інформаційна система
galochka1 Придбання робітничої професії (навчальна практика)
galochka1 Грошова оцінка землі та нерухомості
galochka1 Земельне право