E

FBS

M.jpg

MD

 

 

 

 

 1 курс
galochka1 Технології
galochka1 Філософія
galochka1 Українська мова (за професійним спрямуванням)
galochka1 Хімія (неорганічна та біонеорганічна)
galochka1 Основи метрології і стандартизації
 2 курс
galochka1 Загальна біологія
galochka1 Основи правознавства
galochka1 Соціологія
galochka1 Біологія (навчальна практика)
galochka1 Економічна теорія
galochka1 Історія України та культурологія
galochka1 Геологія з основами геоморфології (навчальна практика)
galochka1 Ґрунтознавство (навчальна практика)
galochka1 Інформатика і системологія
galochka1 Аналітична хімія
galochka1 Хімічний аналіз (навчальна практика)
galochka1 Безпека життєдіяльності та охорона праці
galochka1 Загальна екологія (та неоекологія)
 3 курс
galochka1 Екологічна безпека
galochka1 Екологія людини
galochka1 Геохімія довкілля
galochka1 Екологічне землеробство
galochka1 Екологічна стандартизація і сертифікація
galochka1 Ландшафтна екологія
galochka1 Гідрологія (навчальна практика)
galochka1 Моніторинг довкілля
galochka1 Вища математика
galochka1 Хімія(органічна і біоорганічна, фізична і колоїдна)
galochka1 Моніторинг довкілля (навчальна практика)
galochka1 Гідрологія
galochka1 Агрохімія
galochka1 Фізико-хімічний аналіз
galochka1 Метеорологія і кліматологія
galochka1 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 4 курс
galochka1 Екологія біологічних систем (мікробіологія, вірусологія, екологія мікроорганізмів)
galochka1 Основи керування технічними засобами та вимоги до безпеки дорожнього руху
galochka1 Природоохоронне законодавство та екологічне право
galochka1 Хімія з основами біогеохімії
galochka1 Основи екологічної освіти і культури
galochka1 Збалансоване природокористування
galochka1 Нормування антропогенного навантаження на НС
galochka1 Комп'ютерна обробка екологічної інформації
galochka1 Управління якістю сільськогосподарської продукції
galochka1 Екологічна експертиза

 arhiv

 

EK

A

 1 курс
galochka1 Технології
galochka1 Філософія
galochka1 Українська мова (за професійним спрямуванням)
 2 курс
galochka1 Комп'ютеризація сільського господарства (Інформатика)
galochka1 Грунтознавство з основами геології
galochka1 Соціологія
galochka1 Сільськогосподарські машини та машинокористування в рослинництві
galochka1 Економічна теорія
galochka1 Землеробство і грунтознавство
galochka1 Історія України та культурологія
galochka1 Ботаніка
galochka1 Ботаніка (навчальна практика)
galochka1 Безпека життєдіяльності та охорона праці
galochka1 Хімія (в т.ч. неорганічна, аналітична, органічна, фізична і колоїдна)
 3 курс
galochka1 Основи керування технічними засобами та вимоги до безпеки дорожнього руху
galochka1 Стандартизація та управління якістю продукції рослинництва
galochka1 Технологія виробництва продукції рослинництва
galochka1 Основи бухгалтерського обліку та фінансування
galochka1 Агрохімія
galochka1 Агрохімія (навчальна практика)
galochka1 Економіка сільськогосподарського виробництва
galochka1 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
galochka1 Захист рослин (навчальна практика)
galochka1 Кормовиробництво
galochka1 Вища математика
galochka1 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 4 курс
galochka1 Основи менеджменту
galochka1 Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва
galochka1 Насінництво та селекція
galochka1 Плодоовочівництво
galochka1 Фізіологія рослин з основами мікробіології
galochka1 Організація і планування діяльності аграрних підприємств
galochka1 Основи дослідницької справи
galochka1 Захист рослин
galochka1 Сільськогосподарська меліорація
galochka1 Основи підприємництва та маркетингу
galochka1 Інформаційні технології
galochka1 Основи тваринництва та бджільництва

 

 

 1 курс
galochka1 Філософія
galochka1 Екологія
galochka1 Інформатика
galochka1 Транспортна географія
 2 курс
galochka1 Вступ до спеціальності (навчальна практика)
galochka1 Соціологія
galochka1 Загальний курс, основи конструкції автомобіля
galochka1.png Технічне обслуговування транспортних засобів 
galochka1 Транспортні засоби та правила безпеки дорожнього руху
galochka1 Безпека життєдіяльності та охорона праці
galochka1 Економічна теорія
galochka1 Комп'ютерна техніка та програмування
galochka1 Інформатика (Обчислювальна техніка)
galochka1 Історія української державності
galochka1 Навчально-ознайомча практика (навчальна практика)
 3 курс
galochka1 Вища та прикладна математика 
galochka1 Українська мова за професійним спрямуванням
galochka1 Фізичне виховання
galochka1

Експлуатаційні властивості автомобільних доріг та споруд

galochka1 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 4 курс