pdf Наказ про створення освітніх центрів "Донбас-Україна" та "Крим-Україна"
pdf Наказ про визначення закладів загальної середньої освіти, які співпрацюватимуть з освітніми центрами "Донбас-Україна" та "Крим-Україна" під час вступної кампанії 2021 року

 

Вступу для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової та повної загальної середньої освіти за кошти державного бюджету здійснюється в два етапи:

  • документи від заявника приймаються до 18:00 години 26 липня, вступні іспити проводяться до 2 серпня включно, рейтинговий список вступників оприлюднюється не пізніше 12:00 години 5 серпня, а зарахування проводиться не пізніше 12:00 години 7 серпня;
  • документи від заявника приймаються до 12:00 години 20 вересня, вступні іспити проводяться до 21 вересня, рейтинговий список вступників оприлюднюється не пізніше 12:00 години 22 вересня, а зарахування проводиться не пізніше 15:00 години 24 вересня.

Заявник, який не проходить у освітньому центрі річне оцінювання та державну підсумкову атестацію, подає до Боярського фахового коледжу документ про базову середню або повну загальну середню освіту державного зразка, складає вступні іспити з предметів, визначених Правилами прийому.

Зарахування заявників на основі базової середньої освіти або повної загальної середньої освіти на місця державного замовлення відбувається в межах установлених квот (Квота 2) за конкурсом відповідно до конкурсного бала заявника у строки, встановлені Умовами прийому.

Зарахування заявників здійснюється:

  • на денну форму здобуття освіти на основі повної загальної середньої освіти для здобуття вищої освіти або на основі базової середньої освіти та повної загальної середньої освіти для здобуття фахової передвищої освіти за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 24 вересня;
  • на заочну форму здобуття освіти на основі базової середньої освіти або повної загальної середньої освіти за кошти державного бюджету – не пізніше 15 вересня;

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України прагне залучити якомога більше дітей з тимчасово окупованих територій до здобуття освіти в Україні.

lic

sert

 

 1 курс
galochka1 Українська мова (за професійним спрямуванням)
 2 курс
galochka1 Грунтознавство з основами геології
galochka1 Економічна теорія
galochka1 Комп'ютеризація сільського господарства
galochka1 Філософія
galochka1 Землеробство
galochka1 Землеробство і грунтознавство
galochka1 Агрономія
galochka1 Безпека життєдіяльності та охорона праці
galochka1 Ботаніка (навчальна практика)
galochka1 Хімія (в т.ч. неорганічна, аналітична, органічна, фізична і колоїдна)
galochka1 Історія України та культурологія
galochka1 Сільськогосподарські машини та машинокористування в рослинництві
 3 курс
galochka1 Агрохімія
galochka1 Агрохімія (навчальна практика)
galochka1 Основи бухгалтерського обліку та фінансування
galochka1 Стандартизація та управління якістю продукції рослинництва
galochka1 Технологія виробництва продукції рослинництва
galochka1 Фізіологія рослин з основами мікробіології
galochka1 Кормовиробництво
galochka1 Захист рослин
galochka1 Захист рослин (навчальна практика)
galochka1 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
galochka1 Основи керування транспортними засобами та вимоги до безпеки дорожнього руху
galochka1 Вища математика
galochka1 Основи підприємництва та маркетингу
 4 курс
galochka1 Основи менеджменту
galochka1 Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва
galochka1 Інформаційні технології
galochka1 Організація і планування діяльності аграрних підприємств
galochka1 Плодоовочівництво
galochka1 Плодоовочівництво (навчальна практика)
galochka1 Насінництво та селекція
galochka1 Основи дослідницької справи
galochka1 Сільськогосподарська меліорація
galochka1 Основи тваринництва та бджільництва

 

 

 1 курс
galochka1 Українська мова (за професійним спрямуванням)
galochka1 Основи метрології та стандартизації
galochka1 Хімія (неорганічна та біонеорганічна)
 2 курс
galochka1 Біологія (навчальна практика)
galochka1 Загальна біологія
galochka1 Економічна теорія
galochka1 Філософія
galochka1 Історія України та культурологія
galochka1 Ґрунтознавство
galochka1 Ґрунтознавство (навчальна практика)
galochka1 Геологія з основами геоморфології
galochka1 Інформатика і системологія
galochka1 Аналітична хімія
galochka1 Безпека життєдіяльності та охорона праці
galochka1 Хімічний аналіз (навчальна практика)
 3 курс
galochka1 Екологія людини
galochka1 Геохімія довкілля
galochka1 Екологічне землеробство
galochka1 Гідрологія
galochka1 Моніторинг довкілля
galochka1 Ландшафтна екологія
galochka1 Агрохімія
galochka1 Екологічна стандартизація і сертифікація
galochka1 Хімія(органічна і біоорганічна, фізична і колоїдна)
galochka1 Вища математика
 4 курс
galochka1 Екологія біологічних систем (мікробіологія, вірусологія, екологія мікроорганізмів)
galochka1 Основи екологічної освіти і культури
galochka1 Хімія з основами біогеохімії
galochka1 Збалансоване природокористування
galochka1 Нормування антропогенного навантаження на НС
galochka1 Управління якістю сільськогосподарської продукції

arhiv

EK

A