Як і завжди, по закінченні поточного року коледж аналізує, робить підсумки проведеної роботи і складає плани на майбутнє.

Рік був складним, адже в умовах пандемії освітній процес не повинен зупинятися. Колектив коледжу прийняв виклики сьогодення і справився з ними, адже підготовка майбутніх фахівців має бути якісною і відповідати вимогам і потребам ринку праці.

21 грудня 2021 року директор Боярського фахового коледжу Сергій КРОПИВКО звітував про роботу колективу у 2021 навчальному році.

Звіт проходив очно і у форматі онлайн. На ньому були присутні працівники, студенти, представники НУБіП України – начальник відділу регіонального розвитку, координації діяльності ВСП, дистанційної освіти та заочного навчання Олександр САНЧЕНКО, кандидат технічних наук, старший викладач; голова наглядової ради декан факультету захисту рослин, біотехнології та екології Юлія КОЛОМІЄЦЬ, доктор сільськогосподарських наук, професор.

Детальніше...

1

15-16.12.2021 р. відбулися вибори голови Студентської ради коледжу. За результатами голосування головою Студентської ради обрано здобувача освіти спеціальності 201 «Агрономія» – Гнатюка Назарія Валерійовича.

Бажаємо новообраному голові Студентської ради коледжу успіхів та плідних результатів.

Дякуємо всім здобувачам освіти, що проявили активну громадську позицію!

Курсовий проєкт — вид самостійної навчально-наукової роботи з елементами дослідження, що виконується здобувачам освіти закладів фахової передвищої освіти впродовж семестру з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання. Тематика курсового проєкту зазвичай є частиною наукового пошуку відповідної циклової комісії. Проблеми наукового пошуку, зображені в курсових проєктів здобувачів освіти, можуть знайти своє продовження в дипломних проєктах.

Під час захисту курсових проєктів здобувачі освіти спеціальності 206 Садово-паркове господарство показали достатній рівень знань в сфері розробки проєктів різного функціонального призначення та отримали позитивні оцінки.

Детальніше...

2

 

arrow rightПОСИЛАННЯ НА РЕЄСТРАЦІЮarrow left