15 червня 2022 року відбувся захист звітів з виробничої практики здобувачів освіти денної і заочної форми навчання зі спеціальності 205 Лісове господарство.

Здобувачі освіти, перебуваючи у державних підприємствах лісового господарства поглибили і узагальнили теоретичні знання отримані в коледжі, навчилися застосовувати їх на практиці. З інтересом ознайомилися із сучасними виробничими процесами у галузі лісового господарства, розвивали уміння використовувати нові технології.

Під час захисту звітів здобувачі освіти продемонстрували високий рівень фахової підготовки, здатність використовувати отримані знання у професійній діяльності, сумлінність у виконанні завдань, поділилися враженнями від проходження практики, набутим досвідом, практичними уміннями й навичками, необхідними для реалізації професійних функцій працівника лісового господарства.

Детальніше...

Виробнича практика є обов'язковим завершальним етапом навчання, що проводиться після засвоєння здобувачами освіти теоретичного курсу навчання та проходження навчальних практик відповідно до навчального плану підготовки фахових молодших бакалаврів спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування.

Завершальним етапом виробничої практики став захист здобувачами освіти своїх звітів.

15 червня 2022 року в онлайн режимі відбувся захист практики. Підведення підсумків практики здійснювалося шляхом індивідуального захисту звіту кожним здобувачем освіти. Під час захисту здобувачі освіти розповідали комісії про базу практики, формулювали завдання практики і пояснювали їх виконання.

Здобувачі освіти у повному обсязі виконали програму практики та успішно захистили звіти, показали належний рівень теоретико-практичної підготовленості до реалізації професійних функцій фінансистів, продемонстрували сумлінність та належний підхід до виконання поставлених на період проходження практики завдань.

Детальніше...

15 червня 2022 року згідно з графіком навчального процесу  відбувся захист звітів виробничої переддипломної практики для здобувачів освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» спеціальності 101 Екологія на платформі відеоконференцій Google Meet.

Виробнича практика – це одна з форм практичного навчання, є невід’ємною складовою процесу підготовки фахівців, що максимально наближена до умов майбутньої професійної діяльності.

Майбутні екологи під час практики набули вміння і практичні навички у сфері охорони навколишнього середовища; оволоділи методами збирання, обробки та інтерпретації результатів екологічних досліджень, необхідних для комплексного системного аналізу та прогнозування стану довкілля й прийняття зважених природоохоронних рішень, опанували практичні навики екологічних досліджень.

Практиканти представили звіти-щоденники про проходження практики у формі презентації, де детально презентували виконану роботу відповідно до поставлених завдань практики, які успішно захистили, продемонструвавши широкі фахові знання та надали обґрунтовані і професійні відповіді на питання.

Щиро вітаємо наших екологів з подоланням цього етапу навчання та бажаємо вдало підготуватися до Комплексного кваліфікаційного іспиту!!!

Детальніше...

15.06.2022 року в Боярському ФК НУБіП України відбувся захист звітів з виробничої практики студентів IV курсу, Технічного відділення, спеціальності "Геодезія та землеустрій".

Детальніше...